iizasa_choisai_ienao

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Tenshinshō-den Katori Shinto-ryu – 天真正伝香取神道流 grundades av Iizasa Choisai Ienaō under mitten Muromachi-eran (1336-1573) i Katori-regionens domän Shimosa (dagens stad Katori, Chiba prefekturen), och är en källa som många Japanska stridskonster har utvecklats från.

Vid ungefär sextio års ålder, åtog sig Iizasa tusen dagar av bön och asketisk träning tillägnad åt gudomen av Katori-templet inom helgedomen område, varefter han mottog en gudomlig skriftrulle på krigarens konst. Eftersom systemet mottogs genom gudomlig överföring, heter Iizasas tradition “Tenshinshō-den” (direkt och autentisk överföring från gudarna) Katori Shinto-ryu. Sedan dess har den överförs i direkt följd genom tjugo generationer.

Katori Shinto-ryu var den första japanska stridskonsten som utsågs till en immateriell kulturell tillgång av den japanska regeringen i 1960, med fyra personer: Iizasa Yasusada Söke, Otake Risuke Shihan, Otake Nobutoshi Shihan och Kyōsō Shigetoshi Shihan som utsedda förvaltare för att bevara skolans ställning som en immateriell kulturell tillgång.

Idag upprätthåller traditionen ett betydande curriculum för stridsträning; som kenjutsu (svärdtekniker), iaijutsu (svärdsdragning), bōjutsu (stavtekniker), naginatajutsu (glavtekniker), sōjutsu (spjuttekniker), Shuriken (kastspikar), och jujutsu (obeväpnad kamp); men också strategiska studier (strategi och taktik, som Chikujo (fortifikationslära), gunbaiho (trupprörelser och positionering), noroshi (rök-signalering) och ninjutsu (spionage); samt läran om samspelet mellan yin och yang, som tenmon Chiri Fusui (astrologi och topografi); och personlig utveckling, inklusive heihō (vägen för fred).

Katori Shinto-ryu styrs idag av 20:e generationens Soke, Iizasa Yasusada Söke, men undervisningen leds av Otake Risuke Shihan. Traditionen bevaras och överförs både nationellt och internationellt som en form av klassisk japansk krigar-kultur unik för Katori-regionen.

Träningen

Elever undervisas i kata (i förväg ordnade mönster) som studeras och tränas tillsammans med mer avancerade utövare under överinseende av lärare. Träningen består av utövande av förutbestämda former som förkroppsligar traditionens essens, och gör det möjligt för eleverna att gradvis förkroppsliga konstens tekniska, teoretiska och filosofiska synsätt.

De första kata man lär sig är omote no tachi (svärdskonster: 4 kata), omote iaijutsu (svärdsdragning: 6 kata), tachiai battōjutsu (stående svärdsdragning: 5 kata), omote no bōjutsu (stavtekniker: 6 kata), och omote no naginata (glavtekniker: 4 kata).

Eleverna tränar dessa katas under många månader och år, och introduceras till ett brett spektrum av undervisning samt tilldelas rullar (mokuroku, menkyo och Gokui kaiden) i linje med deras utveckling.

Keppan

De som är intresserade av att delta i traditionen måste även i dag underteckna en ed till gudarna i Katori-templet. Denna blodsed är en tradition som har överförts i generationer och säkerställer aspiranterna förstå rätt attityd som de förväntas närma sig tillträde till och studier inom traditionen.

När de är mottagit keppan, blir man en medlem av traditionen. Panten tjänar till att lära ut rätt inställning till traditionen, Soke och huvudlärare, samt ge rätt inställning för att börja inlärningsprocessen.

Träning av Katori i Malmö Budoklubb

Vi är en studiegrupp som tränar Katori Shinto ryu under Shinbukan dojo som leds av Ōtake Risuke, Gokui Kaiden/Shihan.

För mer information om gruppen eller att börja träna, kontakta Henrik Dentz (kontakter)