Avgifter

Som betalande medlem i Malmö Budoklubb så får man träna alla arter som undervisas i klubben, man måste dock välja en huvudart. Nybörjare får provträna två gånger utan att betala något.

Hur betalar jag mina avgifter?

Avgifterna betalas till Malmö Budoklubbs PlusGiro: 495 85 79 – 7.

Var snäll och ange namn, termin och år när du betalar.

Vilka avgifter skall jag betala?

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift som betalas en gång per kalenderår, samt en tränings avgift som kan betalas per hel- eller halvår.

Medlemsavgift

Medlemsavgift 300 kr / kalenderår.  Hela avgiften betalas oavsett när på året betalningen sker och gäller fram till 31 december. Medlemsavgiften går bland annat till medlemskap i svenska budo & kampsportsförbundet, där även skadeförskring ingår.

Träningsavgift vårterminen (januari — juni)

 • Barnbudo (7 — 12 år): 600 kr
 • Nybörjare (vuxna, 13 år och uppåt): 800 kr
 • Forts & avancerade (vuxna): 1100 kr

Träningsavgift höstterminen (juli — december)

 • Barnbudo (7 — 12 år): 600 kr
 • Nybörjare (vuxna, 13 år och uppåt): 800 kr
 • Forts & avancerade (vuxna): 1100 kr

Reducerad avgift för nya medlemmar

För nya medlemmar (ej tidigare varit medlem i Malmö Budoklubb) så får man reducerad avgift om man börjar träna nära i slutet av terminen.

 • Om ditt första träningstillfälle, efter dina två gratis gånger, infaller i april, maj, juni, november eller december betalar du 300kr medlemsavgift + 200 kr per månad tills ny termin påbörjas.
 • Om första träningstillfället efter de två gratis gångerna är i januari, februari, mars, juli, augusti, september eller oktober så ska man betala full avgift (800kr + 300kr medlemsavgift).

Lathund:

Första träning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Avgift 800+300 800+300 800+300 600+300 400+300 200+300 800+300 800+300 800+300 800+300 400+300 200+300

 

Graderingsavgifter – Aikido

För gradering inom aikido gäller följande avgifter för graderingar (fr.o.m. 2012-01-08):

 • 6:e — 5:e kyu: 100 kr
 • 4:e — 3:e kyu: 150 kr
 • 2:a — 1:a kyu: 200 kr