Budo – Vad är det?

Budo är samlingsnamnet för de japanska kampkonster och består av två kanji tecken:

  • Bu — ”kamp” eller ”strid” och
  • Do —”väg”. Budo översätts vanligen till ”kampens väg” eller ”stridens väg”.

Malmö Budoklubb undervisar i följande budoarter:

  • Bujinkan Budo Taijutsu
  • Iwama Takemusu Aikido
  • Nord Shaolin Kung Fu
  • Taido
  • Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Budoträning är rolig, spännande och ger en varierad träning som bygger på anrika traditioner och rörelseglädje.

Budo syftar till personlig utveckling och är en ständig utmatning och är ett sätt att må bra, få förbättrad fysisk, smidighet, skärpt koncentration och koordination, samt förmåga att uppnå fokus och kontroll över kropp och sinne.

Som betalande medlem (medlems- och träningsavgift) i Malmö Budoklubb har man möjlighet att träna samtliga klubbens arter.