Veckoschema

Malmö Budoklubbs veckoschema gäller från och med 18e april 2016. Det kan bli några förändringar i början av vårterminen 2016, men vi ber att få återkomma med information om detta.

OBS! Ändring av träningstiden på fredagar för Bujinkan är kl 18.00 — 19.30 börjar att gälla från och med fredagen 29:e april.

Förutom veckoschemat finns andra schemalagda träningar, läger och klubbaktiviteter, som vi publicerar i klubbens kalender.

mbk_schema_ht2016_v02