Författare: Malmö Budoklubb

maj 9, 2021 Malmö Budoklubb

Vi håller koll på händelserna och uppdaterar löpande när ny information dyker upp.
Maila frågor till info@malmobudoklubb.se, så svarar vi så fort vi får tillfälle.

Ta hand om er så ses vi på mattan igen när det lugnar sig.

december 6, 2020 Malmö Budoklubb

Årsmöte för Malmö Budoklubb blir den 6 februari 2021 kl. 13:00.
Vi planerar att ha mötet digitalt via Microsoft Teams. Om ni inte har applikationen så går det att ansluta via en webbläsare.
Årsmöteshandlingar bifogas med inbjudan till teams-mötet.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast 2020-12-31.