Kallelse årsmöte 2021 Malmö Budoklubb

december 6, 2020 Malmö Budoklubb

Årsmöte för Malmö Budoklubb blir den 6 februari 2021 kl. 13:00.
Vi planerar att ha mötet digitalt via Microsoft Teams. Om ni inte har applikationen så går det att ansluta via en webbläsare.
Årsmöteshandlingar bifogas med inbjudan till teams-mötet.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast 2020-12-31.